Tuesday, April 28, 2009

ಒಂದು ಫೋಟೋ ..


ಚಿಪ್ಪಾರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಾಂಭವಿ ವಿಲಾಸ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ .....


1 comment:

murali said...

i still dont want to accept that chipparu has left us...